maandag 6 oktober 2014

Mozes en Aäron op bezoek bij de farao .

Mozes wou zijn volk uit Egypte bevrijden .
Samen met zijn broer Aäron trok hij naar de farao om de toestemming te vragen :
1 opmerking: