vrijdag 28 november 2014

Bezoek aan het museum ' Slag der zilveren helmen ' te Halen

Een aantal weken geleden leerden we in de klas heel wat over WO I . 

Ook in Halen , een stadje vlakbij ons dorp , werd er in die tijd hard gevochten. 

De slag der Zilveren Helmen (Halen, 12 augustus 1914)  is  de enige slag tijdens de Eerste Wereldoorlog waarin het Belgische leger op eigen houtje een (korte ) overwinning wist te boeken.
Toch sneuvelden ook vele Belgische soldaten .

In de voormiddag brachten we een bezoek aan het militair kerkhof.
Een gedenkzuil waarop enkele namen stonden van gewone burgers die ook gedood werden in deze vreselijke oorlog :


Een monument met voorwerpen en obussen die nog langs de frontlinie gevonden werden :


Op het kerkhof zochten we informatie op over een bepaalde soldaat  : Hoe was zijn naam ? Wanneer werd hij geboren ? In welk jaar stierf hij ? Na wat rekenen kwamen we tot het besluit dat er heel wat jonge soldaten sneuvelden.

 Met wasco maakten we afdrukken van de grafstenen.

 Mathias en Jule schreven hun indrukken in het boek :


Na het bezoek aan het kerkhof bracht de bus ons naar de Ijzerwinninghoeve. 
Deze hoeve dateert van het begin van de 19e eeuw en speelde een belangrijke rol in de slag van de Zilveren Helmen. De Belgische soldaten hadden zich verschanst in de bijgebouwen en de struiken rond de hoeve.


Vlakbij bezochten we de plaats waar vroeger  soldaten begraven lagen.Na de middag brachten we een bezoek aan het museum. 
Het is ontstaan uit de priv√©verzameling van de familie Stroobants, die ten tijden van de Eerste Wereldoorlog de IJzerwinninghoeve uitbaatte. Een van de kinderen die toen op de hoeve woonde, toonde tijdens de eerste herdenking van de slag in 1957 alles wat hij daar gevonden had. De tent van toen heeft ondertussen plaatsgemaakt voor een bakstenen museumgebouw, waar niet alleen een hele reconstructie van de slag te zien is, maar ook alles wat met de geschiedenis van Halen te maken heeft. Het museum bezit een heel mooie collectie uniformen en (zilveren) helmen. 

In de klas schreven we vredeswensen . Deze wensen mochten nu we ophangen aan de vredesmuur. En natuurlijk een groepsfoto om te eindigen : zondag 16 november 2014

Mmmm... herfstsmoothie

De WEEK VAN DE SMAAK lieten we in onze klas zeker niet aan ons voorbij gaan.
Samen met groep 6 gingen we aan de slag om een lekkere smoothie te maken.

Enkele beelden :